Handelsbetingelser

§ 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER 

a. Nedenstående betingelser og vilkår er gældende for ethvert medlem af Decision Makers [herefter kaldet ”netværket”]. 

b. Aftaler om medlemskab indgås mellem en privatperson eller virksomhed [herefter benævnt ”medlemmet”] og netværket.

 

§ 2 MEDLEMSKAB AF NETVÆRK 

a. Ved oprettelse af medlemskab skal medlemmet oplyse sit navn, telefonnummer, e-mail og virksomheds CVR-nummer eller private faktureringsoplysninger. Det er medlemmets ansvar, at netværket til hver en tid har medlemmets korrekte kontakt- og faktureringsoplysninger.  

b. Medlemmet betragtes først for at være aktiv og optaget i netværket, når der er indbetalt det til enhver tid gældende betalingsvilkår, jf. pkt. 3. 

c. Et medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre end medlemmet.

 

§ 3 BETALING AF KONTINGENT

a. Medlemmet skal betale et årligt beløb for et 12 måneders medlemskab i henhold til netværkets til enhver tid gældende priser:

b. Prisen for et medlemsskab er 15.900 kr. ekskl. moms., hvis det betales for et år ad gangen, og 16.900 kr. ekskl. moms, hvis betalingen opdeles er prisen 16.900 kr. ekskl. moms.

c. Medlemskabet betales forud og rettidigt i henhold til faktura.

d. Medlemmet vil efter 12 måneder automatisk blive opkrævet for 12 måneder mere. Herefter forfalder betalingen af medlemskabet løbende til fornyelsesdatoen.

e. Medlemmet er ansvarligt for, at medlemskabet betales rettidigt.

f. Alle betalinger er endelige og kan ikke refunderes.

g. Annullering af medlemskabet debiteres ikke, og medlemmer opsagt inden udgangen af deres nuværende faktureringscyklus vil ikke blive opkrævet igen i den følgende cyklus.

h. Medlemmet, der opsiger sit medlemskab før medlemsskabet fornyes, vil ikke blive opkrævet betaling for de næstkommende 12 måneder.

i. Alle priser kan ændres ved varsel på 30 dage. Decision Makers meddeler medlemmet om prisændringer enten via e-mail eller på anden vis, som anses for hensigtsmæssig af medlemmet. For medlemskab med bindingsperiode gælder den aftalte pris under hele bindingsperioden.

§ 4 FORSINKET BETALING  

a. Hvis et skyldigt beløb ikke betales rettidigt, udsendes en påmindelse via e-kommunikation efter 14 dage uden gebyr.  

b. Hvis et skyldigt beløb ikke betales inden 21 dage efter den angivne forfaldsdato, udsendes 2. påmindelse med gebyr på 100,00 kr.

c. Hvis et skyldigt beløb ikke betales inden 28 dage efter den angivne forfaldsdato, udsendes 3. påmindelse med et gebyr på 500,00 kr.  

d. Hvis et skyldigt beløb ikke betales inden 29 dage efter den angivne forfaldsdato, har netværket uden varsel ret til at ophæve medlemskabet med øjeblikkelig virkning.

 

§ 5 OPSIGELSE OG OPHÆVELSE 

a. Medlemmets opsigelse 

a.1 Medlemmet kan til enhver tid opsige sit medlemskab med en måneds varsel til udgangen af den måned, hvor perioden udløber.  

a.2 Opsigelse skal ske skriftligt til netværkets ledelse.

a.3 Alle betalinger er endelige og kan ikke refunderes. 

 

b. Netværkets opsigelse 

b.1 Netværket kan til enhver til opsige medlemmets medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af den måned, hvor perioden udløber. 

 

 

c. Netværkets ophævelse 

c.1 Netværket har ret til at ophæve medlemmets medlemskab, hvis medlemmet udebliver fra tre fortløbende og sammenhængende møder eller events.  

c.2 Netværket har ret til at ophæve medlemmets medlemskab, såfremt dette sker inden medlemmets betaling.

 

§ 6 SAMTYKKE TIL OPBEVARING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

a. Når medlemmet betaler sin faktura bekræftes samtykke til, at netværket må opbevare oplysninger, som er nødvendige for, at netværket kan levere de ydelser, som medlemmet har købt samt, at medlemmet løbende orienteres om møder, nyheder og tilbud.

b. Oplysningerne kan være navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CPR-nummer og bankoplysninger.

c. Når Medlemmet betaler sin faktura bekræftes samtykke til, at netværket må bruge billeder af medlemmet på sociale medier og website, samt til PR-mæssige formål, dog kun efter mundtlig eller skriftlig aftale.

 

§ 7 ANSVARSBEGRÆSNING

a. Netværket fraskriver sig ansvar for ethvert tab (herunder, men ikke begrænset til, direkte eller indirekte tab i anledning af personskade, mistede indtægter, afbrydelse af erhvervsmæssig/privat aktivitet, tab af erhvervsmæssig/privat information eller andre økonomiske tab), der opstår som en følge af brugen af eller deltagelsen i netværket. 

 

§ 9 LOVVALG OG VÆRNETING

a. Nærværende vilkår og betingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole. 

§ 10 AFLYSNING ELLER UDSÆTTELSE AF MØDER OG EVENTS 

a. Netværket forbeholder sig retten til aflyse møder og events.

b. Når netværket aflyser eller udsætter møder som følge af retningslinjer og restriktioner i relation til de gældende bestemmelser for COVID-19, vil netværket som regel forlænge den aktuelle sæson eller udsætte møder, eller events til et senere tidspunkt uden ekstra beregning for medlemmet. 

 

§ 11 AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

a. Netværket har ret til at ændre disse vilkår og betingelser samt priser, og til at fremsætte yderligere betingelser på ethvert tidspunkt, uden varsel. Dog vil ændringer, med en negativ og tilbagevirkende effekt for medlemmet, ikke påvirke medlemmet, medmindre medlemmet accepterer de nye ændringer.

 

Decision Makers ApS

CVR: 43030450

Mariane Thomsens Gade 4B, 3.

8000 Aarhus


Nina Ulrik Jensen

nina@decisionmakers.dk

+45 27 63 36 55

 

 

 

Sidst opdateret 6. december 2023